Nuray Consulting

Ünvan

Quba şəhəri, Heydər Əliyev pr. "İlqaroğlu" Biznes Mərkəzi

Email

office@nurayconsulting.az

Əlaqə vasitəsi

(+994) 50 350-77-44

(+994) 55 588-33-33

Vergi və maliyyə xidmətləri

Image

Mühasibatlıq xidmətləri nədir?

İstər kiçik, istərsə də böyük miqyaslı bir iş sahibi olan bir iş adamı vaxtını bir mühasibat uçotu aspektlərini araşdırmağa sərf etməməlidir. Aspektləri vergi uyğunluğu qanunları, işçilərin əmək haqqının tutulması və bir çox digər məlumatlar kimi şeylər ola bilər. Bunun əvəzinə bir iş sahibi olaraq enerjinizin çox hissəsini gəlirləri artırmağa, işçilərin sayını artırmağa və ya xidmətlərinizi və məhsullarınızı yaxşılaşdırmağa xərcləyə bilərsiniz. Buna görə mühasib, sahiblərinə resursların bölüşdürülməsi ilə bağlı qərar verməyə kömək edən bir iş maliyyə məlumatının etibarlılığını təmin edən bir mütəxəssisdir. Mühasiblər tərəfindən təklif olunan xidmətlərə aşağıdakılar daxildir:

Mühasibat uçotu və əmək haqqı hesablanması

Mühasibatlıq-Biznesinizin əməliyatlarının uçotunu aparan xidmət bölməsidir.

Hesabatlarının dövrülüyü aşağıdakılardır:

• Aylıq

• Rüblük

• İllik

Müəyyən dövrdə hesablaşma sənədləri, vergilər, bankların qarşılaşdırılması, əmək haqqı sənədləri peşəkar mühasiblər tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra maliyyə hesabatları yaratmaq üçün yararlı olur.

Mühasibat uçotu və audit

Bunlar mühasiblər tərəfindən göstərilən əsas xidmətlərdir. Mühasibat xidmətlərinə maliyyə xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, vergi bəyannamələrinin hazırlanması, xərclər və gəlirlərin izlənməsi, maliyyə uçotunun hazırlanması və biznesə konsultasiya daxildir. Audit yolu ilə, aktivlərinizin və müştərilərinizin dəyərdən düşməsinə və ya köhnəlməsinə əsaslanan əsas vəsaitlərin əldə edilməsinin uzunmüddətli planlaşdırılması kimi biznes qiymətləndirmə xidmətləri təklif edir.

Məsləhət

Mühasiblər müştərilərə biznesin gəlirliliyinə və böyüməsinə mənfi təsir göstərən sahələri müəyyənləşdirərək maliyyə strategiyaları barədə məsləhətlər verirlər. Vergi yükünün azaldılmasında istifadə ediləcək üsullar və gələcək planlar haqqında da məlumat verilir. Mühasiblər kompüter sistemləri, iş qiymətləndirmə və maliyyə pensiya qərarları ilə bağlı məsləhət xidmətləri təklif edirlər.

Vergi planlaşdırması və planlaşdırılması

Mühasiblər vasitəsilə mühasibatlıq firmalarının çoxu geniş vergi xidmətləri təklif edir. Vergi planlaşdırmasında mühasiblər ölkənin vergi qaydalarına əməl etməyə kömək edən və maliyyə müddətləri və tələblərinə cavab verən yeni vergi kodlarının hazırlanmasında kömək edirlər.

İdarəetmə konsaltinqi

Mühasiblər biznes vergi vəziyyəti, maliyyə vəziyyəti və ətraf mühitin vəziyyəti barədə məlumat əldə edərək biznes məsləhət xidmətləri təklif edə bilərlər. Hesablar bir iş üçün yeni bir iş boşluğunu müəyyənləşdirməyə, mövcud strategiyaları qiymətləndirməyə və daha uğurlu gələcək bir iş üçün praktik məsləhətlər verməyə kömək edə bilər.

Şirkətin yaradılması və katiblik xidmətləri

Mühasiblər məhdud şirkətlər kimi fərqli şirkətlərin yaranmasında da kömək edə bilər, eyni zamanda ofis ünvanlarının qeydiyyata alınmasında da kömək edə bilər.

DİGƏR

Hər bir müəssisənin, təşkilatın və biznes sahəsinin profilindən, iş həcminin böyük və ya kiçik olmasından asılı olmayaraq gəlirlərin və xərclərin idarə olunmasında iqtisadçılara, o cümlədən, mühasibat sahəsi üzrə mütəxəssislərə ehtiyacı var. Bu mütəxəssisləri cəlb edərək siz maliyyə imkanlarınızı düzgün qiymətləndirə, düzgün yönləndirə və istədiyiniz nəaliyyətlərə daha rahat və vaxtında çata bilərsiniz.

• Qanunvericiliyə uyğun olaraq müəssisələrin mühasibatlığının qurulması

• Mühasibatlıqda 1C programının tətbiqi

• Mühasibat uçotunun aparılması və müşayiəti

• Mühasibat uçotunun bərpası və ya yenidən qurulması

• Mühasibatlığa aid sənədlərin nizama salınması və arxivləşdirilməsi

• Ciddi hesabat blanklarının uçotunun aparılması

• Aylıq, illik, rüblük hesabatların hazırlanması və Vergi xidmətinə, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, Dövlət Statistika Komitəsinə və aidiyyətı üzrə digər təşkilatlara göndərilməsi

• Müəssisələrin partnyorları ilə, eləcə də dövlət qurumları ilə üzləşmə aktlarının hazırlanması

• Elektron vergi hesab fakturalarının və elektron qaimə fakturaların hazırlanması və vaxtında təqdim edilməsi

• Əmək haqqının hesablanması, cədvəllərin tərtibi və ödənilməsi

• Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirməsinə görə və başqa müavinətlərin hesablanması və ödənilməsi

• İnternet banking vasitəsilə bank əməlyatlarınnı aparılması

• Kassa əməlyatlarının təşkili və aparılması

• Əsas vəsaitlərin inventarizasiyasının aparılması

• Gömrük ilə bağlı maliyyə əməliyyatlarının aparılması

• Mühasibat uçotunun ildə an az 2 dəfə yoxlanılması və rəy verilməsi

• Müəssisənin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın hazırlanması

• Əsas vəsaitlərin amortizasiyasının qanunveriliciyə uyğun hesablanması

• Mühasibatlığa aid digər məsləhətlərin verilməsi

Vergi Xidmətləri

Bildiyiniz kimi hər bir dövlətin büdcəsinin formalaşmasında vergilər əsas rol oynayır. Ona görə də fiziki və hüquqi şəxslərin vergiləri vaxtında, düzgün hesablaması və ödəməsi həm qanunlara riayət edilməsini, həm də vətəndaş məsuliyyətini ehtiva edir. Bu sahəyə ixtisaslı mütəxəssisləri cəlb edib aşağıdakı xidmətləri göstərərək sizi vergi orqanı tərəfindən inzibati məsuliyyətə və cərimə sanksiyalarına cəlb olunmaq qayğısından azad edirik.

• Vergi qeydiyyatı və VÖEN (Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsinin) açılması

• Vergi öhdəliklərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi, fəaliyyətinizə və gəlirinizə uyğun vergi növünün seçilməsi

• Vergilər departamenti tərəfindən qanunvericiliyin pozulmasına görə tətbiq edilən cərimə və maliyyə sanksiyalarının məhkəmə və inzibati qaydada həllinin təmin edilməsi

• Vergi mübahisələrinin həllinə kömək

• Vergilərlə bağlı digər məsləhətlərin və xidmətlərin verilməsi